Home > Ekoloji > Barrisol & Yönetim


Barrisol & Yönetim

 

Firmamız gün geçmiyorki çevreye saygı adına bir adım atmasın ;

 

Enerji yararlanmaları

 Normalu’da ofislerimiz  arkadaşlarımıza daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak adına Thermalu radiant yerden ısıtma  sistemi  ile donanımlıdır .Yine bir NORMALU ürünü olan  Thermalu,  50% çevreci malzemeler içerdiği için özellikle tercih edilmiştir .

Normalu'da ofislerimiz aynı zamanda  photovoltaic ve hareket sensörleriile donatılmıştır ki bu sayede , gün ışığına göre ihtiyaç olduğunda ve ihtiyaç kadar aydınlatmalarımız çalışır , gece hareket olmadığında otomatik olarak devre dışı kalırlar..

Çevrede kirli hava azaltılmasına katkı

NORMALU , yine çalışanlarına verdiği eksoz emisyonlu araçlar ile trafik’de CO2 azaltımına önemli katkılar sağlamaktadır .

Geri dönüşümlü ambalajlama

Tesislerimizin her köşesinde , kağıt , plastik , can atıkları için ayrı ayrı kutular yerleştirlmiştir .

Geri dönüşümlü Su kullanımı

Doğal kaynaklarımızı korumak adına ;tesislerimizde yağmur suyu aruıtması kurulmuştur . Su hayatsal önem taşır , gelecek nesilleri düşünmek zorunda olduğumuzu hiç bir zaman unutmayız .


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube